Eindexamens

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

De pilot eindexamens bevatten verschillende opgaven die nuttig kunnen zijn als oefening of als toetsopgave. Echter… dienen deze opgaven soms licht aangepast te worden om goed aan te sluiten bij de methode Seneca.

Deze aanpassingen zullen zo minimaal mogelijk zijn, zoals het weg laten van een vraag zodat de opgave past bij een beperkte set aan hoofdstukken van Seneca. Aanpassing van sommige vragen is ook nodig omdat bijv. de definitie van een kernconcept vanaf 2015 (examen 2017) is veranderd. Deze veranderingen worden in het CorrectieVoorschrift beschreven.

Hieronder vindt u een overzicht van de opgaven. Elke opgave bevat tevens de bronnen en het correctievoorschrift. Elke maand voegen we nieuwe (aangepaste) examenopgaven toe voor zowel havo als vwo.

Let op: bij alle opgaven die passen bij hoofdstuk 10 t/m 14 is het noodzakelijk dat leerlingen alle kernconcepten kennen. Maar als er staat ‘Hoofdstuk 01 t/m 03’ worden alleen kennis en vaardigheden bevraagd die in die hoofdstukken worden aangeboden.

Merk op dat u kunt sorteren op hoofdstuk Seneca of op examenopgave en ook kunt filteren met een zoekopdracht. We gaan deze manier van werken ook implementeren op de Toetsenbank/Community.

Eindexamenopgaven havo

Passend bij hoofdstuk Seneca havoGebaseerd op eindexamenopgaveOpmerkingenWord bestand (opgaven, bronnen, antwoorden)Lesstof (oa. kernconcepten)
H022016 tijdvak I, opgave 4Twee fictieve bronnen met een grote zes-puntsvraag.mw-havo-H02-examen2016-I-opgave4identiteit, sociale cohesie
H042017 tijdvak I, opgave 1Lego en diversiteit met 3 van de 4 oorspronkelijke vragen. mw-havo-H04-examen2017-I-opgave1vorming, verhouding, binding, verandering, socialisatie, sociale institutie, institutionalisering, democratisering, ideologie, nature, nurture, Hofstede, cultuur
H042016 tijdvak I, opgave 3Voor gebruik bij H.1 t/m 4 of H.8 als u vraag 17 handhaaft. mw-havo-H04-examen2016-I-opgave3verhouding, representativiteit, binding, socialisatie, cultuur, Hofstede
H052017 tijdvak I, opgave 2Kersmisklanten. Drie vragen die bij H.1, 2 en 5 passen. mw-havo-H05-examen2017-I-opgave2
H082017 tijdvak I, opgave 3Streuvel, referendum, tabel en tekst. mw-havo-H08-examen2017-I-opgave3
H102018 tijdvak I, opgave 1Voor gebruik na H.1 t/m 10 havo.mw-havo-H10-examen2018-I-opgave1
H102018 tijdvak I, opgave 2Voor gebruik na H.1 t/m 10 havo.mw-havo-H10-examen2018-I-opgave2
H102017 tijdvak I, opgave 4Straattaal, onderzoek doen en kernconcepten en enkele begrippen H.1-10mw-havo-H10-examen2017-I-opgave4
H102017 tijdvak I, opgave 5Krakersbeweging met pittige (detail)vragen over een context die veel leerlingen niet kennen. Vraag 24 schrappen want deze gaat over H.11.mw-havo-H10-examen2017-I-opgave5
H102016 tijdvak I, opgave 5Voor gebruik na H.4 of na H.10.mw-havo-H10-examen2017-I-opgave5
H112017 tijdvak I, vraag 24Slechts 1 vraag bij een opgave over de kraakbeweging (barrieremodel). De andere vragen gaan over H.1-10. mw-havo-H11-examen2017-I-vraag24
H122015 tijdvak I, opgave 1Voor gebruik na H.12 havo.mw-havo-H12-examen2015-I-opgave1
H132018 tijdvak I, opgave 3Voor gebruik na H.13 havo. H.11 ook vereist.mw-havo-H13-examen2018-I-opgave3
H132016 tijdvak I, opgave 2Voor gebruik na H.13mw-havo-H13-examen2016-I-opgave2
H132015 tijdvak I, opgave 2Voor gebruik na H.13 havo.mw-havo-H13-examen2015-I-opgave2
H142016 tijdvak I, opgave 1Voor gebruik na H.14mw-havo-H14-examen2016-I-opgave1
H142015 tijdvak I, opgave 3Voor gebruik na H.14 havo.mw-havo-H14-examen2015-I-opgave3

Eindexamenopgaven vwo

Passend bij hoofdstuk Seneca vwoGebaseerd op eindexamenopgaveOpmerkingenWord bestand (opgaven, bronnen, antwoorden)
H032017 tijdvak I, opgave 2, vraag 12Alleen vraag 12 gebruikt met tabel. Kan los van opgave.mw-vwo-H03-examen2017-I-opgave2-vraag12
H052017 tijdvak I, opgave 4Voor gebruik na H.1 t/m 5. Voor vraag 22 is extra kennis nodig, zie document.mw-vwo-H05-examen2017-I-opgave4
H112017 tijdvak I, opgave 1Voor gebruik na H.6 t/m 11mw-vwo-H11-examen2017-I-opgave1
H112017 tijdvak I, opgave 3Voor gebruik na H.6 t/m 11mw-vwo-H11-examen2017-I-opgave3
H162017 tijdvak I, opgave 2Voor gebruik na H.15 en 16mw-vwo-H16-examen2017-I-opgave2