Nieuws

De Online Portal van het vak maatschappijwetenschappen

7 toetsen bij havo toegevoegd

De volgende toetsen zijn toegevoegd aan de Toetsenbank voor de havo: H.2 door Selma Blijenberg: bron over etnische diversiteit en de samenhang met minder sociale cohesie. H.11-12 door Marion Hendriks: bron over klimaatakkoord met vragen over representatie, samenwerking, politieke dimensies en H.11. En een bron over opvoedingswaarden uit het examen 2015-I opgave 1. Bron toegevoegd…
Lees verder


19-02-2019 0

ISBN en inhoud vwo deel 3

Op de docentendag NVLM/ProDemos van 15 februari jl. werd ons gevraagd wat de inhoud en de ISBN nummers zijn van deel 3 van het vwo lesboek en opdrachtenboek. Hierbij een overzicht van de inhoud. De ISBNs zijn: 9789492630025 Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de 21e eeuw (LB) 9789492630032 Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 3 Vwo…
Lees verder


18-02-2019 0

Opschonen websites begonnen

We zijn begonnen met het opschonen van onze websites. In de haast van het starten van Seneca voor MAW zijn er snel veel websites opgetuigd. Inmiddels werken we aan een ‘loket’ waar u altijd kunt starten of het nu gaat om nieuws, maatschappijwetenschappen, de digitale methode, de webshop of op zoek bent naar toetsen. Lestip:…
Lees verder


23-01-2019 0

Online portal havo t/m H10 online

De afgelopen tijd is de achtergrondinformatie voor leerlingen havo bijgewerkt tot en met hoofdstuk 10 en daarmee is alle informatie bij het lesboek deel 1 beschikbaar. Voor vwo was dit al eerder het geval (t/m hoofdstuk 5).


26-04-2018 0

Aanvullingen Online Portal verwijzingen

Enkele aanvullingen (m.n. video’s YouTube) bij onderwerpen van hoofdstuk 5 t/m 7 havo. Hoofdstukken 8 en verder krijgen binnenkort de verwijzingen online. De komende jaren worden deze aangevuld en bijgewerkt waar nodig. Tevens worden extra oefeningen aangeboden, bijv. diagnostische toetsen. En nog meer kernconcepten video’s: gezag, representatie, democratisering.


06-03-2018 0

Planner havo bijgewerkt voor vavo en concept havo5

Studieplanner havo4 aangepast door concept paragrafen havo5. Speciaal in de planner ook een Vavo turboplanning waarbij havo4+5 in 1 jaar moeten worden behandeld. Overstappers van bijv. vwo4 naar havo5 of leerlingen die het vak alsnog kiezen in de vierde klas? Zie ons advies. Extra video’s kernconcepten en enkele video’s vervangen door beter geluid.


02-03-2018 0

Kernconcepten video’s

De afgelopen tijd zijn er video’s gemaakt waarin één of meerdere kernconcepten worden uitgelegd. Handig voor leerlingen om een concept even op te frissen, beter te begrijpen of te kunnen toepassen. Maar docenten kunnen er ook voor kiezen om ze te gebruiken in de les bij het introduceren van een kernconcept. De komende tijd komen…
Lees verder


15-02-2018 0

Online Portal bijgewerkt t/m h.4

Inmiddels is de achtergrondinformatie voor leerlingen bijgewerkt t/m hoofdstuk 4 vwo en hoofdstuk 5 havo.


18-12-2017 0

Online Portal is online

De Online Portal is online! De komende maanden zal deze steeds meer gevuld worden met de informatie waar het lesboek naar verwijst. Dat kunnen interessante onderwerpen zijn voor bijvoorbeeld een PO of een profielwerkstuk. Maar ook kan het gaan om een bronverwijzing naar een onderzoek. Of een diagnostische toets of actueel onderwerp dat je met…
Lees verder


04-09-2017 0